4/10/52

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่าน

นี่ คือ เฉลย 56 ข้อ ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะครับ และกรุณาอย่านำเข้าห้องสอบนะครับ คณะกรรมการจะจับได้ นักศึกษาอาจถูกปรับให้ตกได้  ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่น่ารัก ประสบผลสำเร็จในการสอบ

ส่วนนักศึกษาภาคสมทบ จะทำข้อสอบให้ถึง 120 ข้อ คิดว่าอาทิตย์นี้ คงจะทำสมบูรณ์

2 ความคิดเห็น:

  1. หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน

    อ. พินโย

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อวันพุธ, 07 ตุลาคม, 2552

    ตัวหนังสือเล็กมาก

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

คลังบทความของบล็อก